Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Bản đồ khu vực Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Địa điểm mới ở Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội