Nhà khách Trúc Bạch

  • 1, Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 39 552 241- 37 164 885

Bản đồ