113B, Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này