Khách sạn Thương Mại

  • 25, Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 344 614 - 38 344 677
  • tradehotel51@hn.vnn.vn
  • www.vietnamtradetour.com.vn

Bản đồ