Khách sạn Thương Mại

  • 25, Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 344 614 - 38 344 677
  • [email protected]
  • http://www.vietnamtradetour.com.vn

Bản đồ