Ngõ Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ đường Ngõ Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phòng Thu Âm Kỹ Xảo Việt

117, Ngõ Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội