Đình, đền, chùa, nhà thờ tại Quận 6


Phụ Tế Miếu

647, Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

322 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Nam Phổ Đà

735, Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 692 632    (84-8)

707 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Tuyền Lâm

887-893, Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1522 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Giác Hải

Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

634 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Quận 6