TT tin học, ngoại ngữ tại Quận 5


Trung tâm ngoại ngữ Đại Học Sư Phạm

225, Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

695 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường anh ngữ New York

136, Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 336 022    (84-8) 38 351 450    http://www.newyorkschool.edu.vn;

533 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường anh ngữ quốc tế IES

173, Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 366 166 - 39 234 277    (84-8) 38 381 525    http://iesvietnam.com;

1281 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở anh ngữ Tân Nam Mỹ

67-69, Dương Tử Giang, Phường 15, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 562 132    (84-8)    http://www.nsaschool.org;

362 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếng Hoa

66, Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 591 525

5800 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm anh ngữ English Zone

137A1, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 575 039 - 35 040 043    (84-8)

964 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm ngoại ngữ Đại Học Sư Phạm

124, Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 565 405    (84-8)

1123 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường ngoại ngữ Hàn Việt

3D, Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 331 871 - 38 337 093    (84-8)

1565 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Anh Văn Hội Việt Mỹ

135, An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 301 059    (84-8)    http://www.vus-etsc.edu.vn;

1906 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Outerspace Language School

117, An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 309 744    (84-8)    http://outerspace.edu.vn;

522 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm anh văn hội Việt Mỹ

25-27, An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 305 914    (84-8) 38 305 915    http://www.vus-etsc.edu.vn;

1094 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường anh ngữ giao tiếp quốc tế Leecam

391A, An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 337 780    (84-8)

1130 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm ngoại ngữ đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

280, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 351 180    (84-8)

535 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm ngoại ngữ vũ trụ Auli

133, Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

0903 059 332    (84-8)

722 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Anh Văn Hội Việt Mỹ

218, Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 612 096    (84-8)    http://www.vus-etsc.edu.vn;

874 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm hoa văn Mạch Kiếm Hùng

712, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 563 031    (84-8)

5849 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

768, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 591 062 - 38 536 049    (84-8)    http://www.hoavanshz.com;

1384 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

American Academy Nguyễn Văn Cừ

165, Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 114 031    (84-8) 22 114 031

850 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm ngoại ngữ đại học sư phạm hồ chí minh

225, Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

1275 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm tin học Trường đại học Khoa học Tự nhiên

227, Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 351 056    http://t3h.vn;

Trường đại học khoa học tự nhiên

1367 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Quận 5