Vải, May mặc tại Quận 3


Nhà may Bình

107, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 343 723    (84-8)

326 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm sửa quần áo Huệ

89, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

461 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Hạnh Dung

87, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

0908 185 434    (84-8)

565 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

May và bán

10, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

0906 891 867    (84-8)

282 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm sửa quần áo Tuy

46, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

388 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm may Trinh

80, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 326 770    (84-8)

278 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Phước

98, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 327 805    (84-8)

Điện gia dụng

313 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm may Thảo

124, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 261 025 - 0933 021 089    (84-8)

290 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Áo dài Nam Sài Gòn

242, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 741 424 - 0906 037 037    (84-8)

494 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Hiền

246, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 073 397 - 0908 591 514    (84-8)

729 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Monica

252, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

353 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may áo dài Minh Thư

278, Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 358 371    (84-8)

2928 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Thu Thủy

269, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 467 464 - 0904 426 442

1890 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may áo dài Linh

287, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 480 716

1164 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Thụy An

299, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 710 653 - 0983 450 109

649 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Bình

305A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

891 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Huy

617, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 321 644

695 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Tân Nghiệp

531, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 325 618

Chuyên áo dài

1424 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Tuấn

473, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 238 507 - 0908 853 505    http://nhamaytuan.com.vn;

1209 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hiệu may Jim

441, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

359 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Quận 3