Thú y tại Quận 3


Trạm phòng chống dịch và kiểm dịch động vật

187, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 316 400    (84-8)

875 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng thuốc thú y

187, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 316 400    (84-8)

984 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng mạch thú y

326, Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 260 989

314 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng thuốc và vật tư thú y

254, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

451 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm thú y quận 3

254, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 316 217    (84-8)

1945 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng thuốc thú y

254, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 262 851    (84-8)

Chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh

1144 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám thú y Quang Vinh

376A, Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 344 499    http://www.bsvinh.com;

779 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám thú y

192H, Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

443 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Quận 3