TT tin học, ngoại ngữ tại Quận 3


Trường ngoại ngữ VYTA

10, Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 305 791    (84-8) 39 305 791

643 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Anh văn hội Việt Mỹ VUS

215, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)    http://www.vus-etsc.edu.vn;

3937 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở Nhật Ngữ Anh Đào

228, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 320 749    (84-8) 39 320 751    http://www.sakura-vn.com;

835 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường ngoại ngữ Á Âu

569, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 338 050

659 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Anh ngữ quốc tế Sài Gòn - Aston

324-326, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 291 948 - 39 291 950    http://www.astonenglishschool.com;

940 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm anh ngữ Bell Việt Nam

144, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 277 991    (84-8) 38 277 445    http://www.bellvietnam.com;

505 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường anh ngữ Cleverclearn Việt Nam

186, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 302 861    (84-8) 39 302 862    http://www.cleverlearn.com;

403 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường anh ngữ Cleverclearn Việt Nam

190, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 302 861    (84-8) 39 302 862    http://www.cleverlearn.com;

358 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA

402, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 290 100    (84-8) 39 290 070    http://www.ilavietnam.com;

1718 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

482-484, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 300 015    (84-8) 38 300 004    http://hoavanshz.com;

906 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm ngoại ngữ đại học Huflit - Cơ sở 2

83, Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 625 054    (84-8)

725 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường ngoại ngữ Hải Đăng

247, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 228 984

789 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Acet

187, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 326 202    (84-8) 39 326 208    http://www.acet.edu.vn;

1187 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm ngoại ngữ tin học Mai Linh

214, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 320 888    (84-8) 39 320 882

845 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

417, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 290 044    (84-8) 39 290 589    http://www.flc.edu.vn;

979 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm tin học ngoại ngữ Itaxa

19, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 306 456 - 39 305 155    (84-8) 39 305 698

1043 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm ngoại ngữ đại học sư phạm TP HCM

24, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 312 291    (84-8)

Chi nhánh 11

1137 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường ngôn ngữ Sài Gòn

2, Trương Định, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 330 773 - 39 330 774    (84-8) 39 303 462    http://www.saigonlanguage.com;

581 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường anh ngữ quốc tế City Smart

7-9, Đường số 2, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 328 488    (84-8) 38 328 489    http://www.citysmart.vn;

504 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường ngoại ngữ Không Gian

6, Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 18 1 054

1032 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Quận 3