Cơ quan khác tại Quận 3


Ủy ban đoàn kết công giáo thành phố Hồ Chí Minh

15, Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 327 616 - 39 320 474    (84-8) 39 320 961

568 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam

204, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 223 331 - 38 299 308 - 39 101 274    (84-8) 38 299 382 - 38 299 061 - 39 102 024

842 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng thí ngiệm trọng điểm đường bộ 3

84, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 244 612

Thuộc viện khoa học công nghệ Bộ GTVT

315 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Liên đoàn bản đồ địa chất miền nam Việt Nam

200, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 317 595 - 39 316 596 - 39 312 927    (84-8) 39 316 272

510 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa thể thao du lịch

35, Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 201 435    (84-8)

1008 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trụ sở khu phố 2

122A, Rạch Bùng Binh, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 66 714 318

329 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP Hồ Chí Minh

263, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 307 203 - 39 308 568    (84-8) 39 307 026

646 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật

273, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 307 463 - 9 307 902    (84-8) 39 307 650    http://vnth.vn;

485 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện công nghệ kỹ thuật Sài Gòn Saigon CTT

287B, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 338 888    (84-8) 39 321 186    http://saigonctt.com.vn;

706 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện cơ học và tin học ứng dụng

291, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 307 876    (84-8) 39 308 300    http://www.vast.ac.vn;

1339 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Liên đoàn lao động Quận 3

299, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 37.420.170 – 37.420.817    (84-8) 37.420.170

2258 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VCCI Hồ Chí Minh

171, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 326 598    (84-8) 39 325 472    http://www.vcci-hcm.org;

1220 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện nghiên cứu Châu Á CED

274, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 321 996 - 39 321 997

991 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tranh tra xây dựng Phường 4

337, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

279 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

345, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 327 320    (84-8)

651 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thanh tra xây dựng quận 3

609, Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 325 584

1605 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh

242, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 321 014 - 39 320 172

3993 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban quản lý khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh

286, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 322 386    http://www.colivan.com.vn;

359 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quỹ Hoàn Lương thành phố Hồ Chí Minh

27, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 264 336    (84-8) 35 264 337    http://quyhoanluong.com;

506 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty dịch vụ công ích Quận 3

200B, Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 343 501 - 38 395 277    (84-8)    http://www.hoinhaptoancau.com.vn;

397 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Quận 3