Bộ, ban, ngành tại Quận 3


Trung tâm thông tin công tác tư tưởng thành phố Hồ Chí Minh

163, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

769 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện nghiên cứu cao su Việt Nam

236Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 326 312    (84-8) 39 326 213    http://www.rriv.org.vn;

1122 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện sinh học Nhiệt Đới

268A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

639 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 3

235, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

743 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài

147, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 304 522

391 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trụ sở Ban Tuyên Giáo Trung Ương

79, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

2344 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thanh Tra Nhà Nước

496, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 322 481    (84-8) 38 322 481

734 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện quy hoạch xây dựng

216, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 303 722    (84-8) 39 303 293

484 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban Tôn Giáo Dân Tộc

196, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 305 458

1589 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ quan đại diện Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

170, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 308 497    (84-8) 39 303 369    http://rmcst.gov.vn;

1413 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thông tấn xã Việt Nam - Cơ quan đại diện TP HCM

116-118-120, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 293 921    (84-8) 38 231414    http://www.vietnamplus.vn;

11437 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ Tài Chính - Cơ quan đại diện tại TP HCM

138, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

2199 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở Tài Chính TP Hồ Chí Minh

142, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 304 504    (84-8) 39 304 663    http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn;

1718 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cục Tài Chính - Bộ Quốc Phòng - Phòng Tin Học Thống Kê

115, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 468 880    (84-8)

556 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng bộ kế hoạch và đầu tư - Văn phòng 2

289, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 307 850

2226 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở khoa học công nghệ TP Hồ Chí Minh

244, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 327 831    (84-8) 39 325 584    http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn;

641 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ xây dựng - Văn phòng đại diện tại thành phố HCM

14, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 317 219    (84-8) 39 317 152    http://www.moc.gov.vn;

1248 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

127, Trương Định, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

7515 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

60, Trương Định, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 325 345    (84-8) 39 325 269    http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn;

1105 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thanh tra thành phố

13, Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 303 997    (84-8) 39 303 986

789 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Quận 3