Thịt gà, vịt tại Quận 10


Gà ta Tam Kỳ

042 lô G, Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

01222 508 028    (84-8)

517 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán Trường Sơn

75, Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

427 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gà ta Sơn Ca

83, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

0906 347 004    (84-8)

376 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán gà ta Sơn Ca

96, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 747 785 - 01687 899 773    (84-8)

382 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán ăn Khương Loan

152, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 147 863 - 0933 621 056    (84-8)

248 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gà ta Thanh Lam

83, Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 66 531 319 - 0977 690 136    (84-8)

325 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán Sơn Ca

23, Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 756 407 - 0974 652 470    (84-8)

213 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán vịt số 6

7, Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 641 384    (84-8)

276 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán ăn

460, Hòa Hảo, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

238 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán gà ta Hạnh Huế

183A, Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

0955 114 725    (84-8)

302 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán 3 Hưng

158, Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

01227 074 800    (84-8)

Gà ta

274 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Quận 10