Cơ khí tại Quận 10


Cửa hàng dụng cụ cơ khí

333A, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

423 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH MTV cơ khí Sabeco

215, Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 573 312    (84-8) 39 572 657

1318 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm tiện A Chín

21A, Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

0919 043 717 - 0909 729 921    (84-8)

346 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới và khoa cơ khí Neptech

Kios 17-18-19 số 142, Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 685 624 - 22 414 695    (84-8)

475 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở sản xuất sản phẩm cơ khí Đồng Tiến

253, Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 658 598 - 0989 890 724    (84-8)

374 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở A Chàng

387, Hòa Hảo, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

308 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ khí Hồng Hà

322, Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 345 565    (84-8)

394 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở Hưng Hùng

318, Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 271 221 - 0913 615 879    (84-8)

311 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Đức Công Nghệ

272A, Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 553 587    (84-8) 38 551 771

Máy móc đặc chế

1026 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở Quang Ký

169, Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 562 777    (84-8)

281 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Quốc

87, Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

335 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gia công tiện nguội Mừng Việt Hưng

347, Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

484 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gia công cơ khí

339, Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

586 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Minh Chánh

301, Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 0903 703 739    (84-8)

455 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở gia công cơ khí Hữu Thịnh

314, Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 351 038    (84-8)

704 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Kỹ nghệ sắt Uy Kim A

23, Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 396 965    (84-8)

332 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở Thành Hưng

89, Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

302 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở 87

87, Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 397 167    (84-8)

309 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm tiện A Cảnh

36, Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 354 201    (84-8)

404 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở tiện gia công Trường Phát

144, Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 306 129    (84-8)

635 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Quận 10