Khách sạn Sen

  • 82, Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]

Bản đồ