Phòng khám sản phụ khoa

1 Phòng khám sản phụ khoa

14D, Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám sản phụ khoa

2 Phòng khám sản phụ khoa

162, Đình Đông, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám sản phụ khoa

3 Phòng khám sản phụ khoa

99, Tôn Đức Thắng, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám sản phụ khoa

4 Phòng khám sản phụ khoa

12, Cát Cụt, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám sản phụ khoa

5 Phòng khám sản phụ khoa

27/213, Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám sản phụ khoa

6 Phòng khám sản phụ khoa

327, Ngô Gia Tự, Quận Hải An, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám sản phụ khoa

7 Phòng khám sản phụ khoa

Mê Linh, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám sản phụ khoa

8 Phòng khám sản phụ khoa

20, Nam Pháp 1, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám sản phụ khoa

9 Phòng khám sản phụ khoa

41, Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám sản phụ khoa

10 Phòng khám sản phụ khoa

28, Vũ Chí Thắng, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ