com nieu singapore ở Hải Phòng

Việt - Hàn quán

1 Việt - Hàn quán

27 , Thi trấn Núi Đèo, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng


Mỳ niêu hải sản

2 Mỳ niêu hải sản

5, Lê Quýnh, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


 • Bản đồ
Quán Cơm Chay

3 Quán Cơm Chay

14, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


 • Bản đồ
Hợp - Cơm Bình Dân

4 Hợp - Cơm Bình Dân

15, Nguyễn Bình, Quận Lê Chân, Hải Phòng


 • Bản đồ
Nhà hàng - Ăn sáng, cafe, cơm văn phòng

5 Nhà hàng - Ăn sáng, cafe, cơm văn phòng

29, Bến Bính, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng


 • Bản đồ
 • (84-31) 3 821 2 ...
Hoàng Lan - Cơm bình dân, giải khát

6 Hoàng Lan - Cơm bình dân, giải khát

64, Lý Thường Kiệt, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng


 • Bản đồ
 • (84-31) 3 822 ...
Quán cơm Đức Lộc

7 Quán cơm Đức Lộc

2, Phan Chu Trinh, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng


 • Bản đồ
 • (84-31) 3 822 ...
Quán cơm Thanh Hiền

8 Quán cơm Thanh Hiền

80, Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


 • Bản đồ
Cơm chay Thanh Bình

9 Cơm chay Thanh Bình

315, Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


 • Bản đồ
 • (84-31) 3 826 ...
Cơm bình dân Hồng Cơm

10 Cơm bình dân Hồng Cơm

3, Trần Phú, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


 • Bản đồ