Bia rượu - Nước giải khát ở Hải Phòng

Central View Coffee Lounge

2 Central View Coffee Lounge

Tòa Nhà Trung Tâm, 43 , Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng


  • Bản đồ
  • +84 31 6260 808