Thi���������t b��������� v��������� sinh tại Hà Nội