M��������� ph���������m, N���������������c hoa tại Hà Nội