Bộ, ban, ngành tại Hà Nội


Ban Tôn giáo Chính phủ

0, Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 3824 8763    (84-4)

412 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ Nội Vụ

8, Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 6282 0404    (84-4)

616 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ Tài nguyên Môi trường

10, Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

(84-4) 3773 2731    (84-4)

1373 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội

17, Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

411 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ

479, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 4 3755 5247    (84-4)

289 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trụ sở liên cơ quan

1, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

419 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở thể dục thể thao Hà Đông

Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

332 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở TP Hà Nội

42, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

Văn phòng ban chỉ đạo

707 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội nông dân thành phố Hà Nội

29, Hoàng Diệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 824 567 – 33 553 139    (84-4)    http://hoinongdanhanoi.vn;

2067 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên môi trường

20, Hoàng Diệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

Sở tài nguyên môi trường Hà Nội

1511 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bảo hiểm quận Hà Đông

Lê Lợi, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

2763 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng văn hóa và thông tin quận Hà Đông

Lô No1, Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội

04 33 824 841

1876 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng tài chính kế toán quận Hà Đông

72, Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

0343 825 730    (84-4)

712 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cục dân số và kế hạch hóa gia đình

90, Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

494 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đoàn thanh niên cộng sản TP HCM

45, Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 382 440    (84-4)

574 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông

12, Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 825 612    (84-4)

3445 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

38, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 828 476    (84-4)

2421 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện kiểm sát nhân dân Quận Hà Đông

30, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 824 592 - 33 521 277    (84-4)

2496 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

2, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 38 250 534    (84-4) 33 511 723    http://www.hanoi.gov.vn;

3269 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở khoa học công nghệ thành phố Hà Nội

5-7, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 33 824 207    (84-4) 33 825 374    http://www.dost.hanoi.gov.vn;

3491 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội