May đo thời trang Lê Chiến

1 May đo thời trang Lê Chiến

28, Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 35 760 ...
L' Unique Đồng Ích

2 L' Unique Đồng Ích

68, Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Nhà may Bình Trạch

3 Nhà may Bình Trạch

7, Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 39 230 ...
Thuỷ Lợi - Phụ liệu may mặc

4 Thuỷ Lợi - Phụ liệu may mặc

1B, Hàng Bồ, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 267108
Hà Vân - Phụ liệu may mặc thời trang

5 Hà Vân - Phụ liệu may mặc thời trang

60, Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
Thu Cương - Lụa tơ tằm

6 Thu Cương - Lụa tơ tằm

23, Ngõ Gạch, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
Taylor Bình Minh

7 Taylor Bình Minh

33, Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
Nhà may Quỳnh Nga

8 Nhà may Quỳnh Nga

53, Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 249 ...
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Lộc - Đại lý phân phối vải

9 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Lộc - Đại lý phân phối vải

29, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 39 274 ...
Nhà may Thủy

10 Nhà may Thủy

18, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 39 272 ...