UBND TP, Quận, Huyện, Phường tại Thanh Xuân


Ủy ban nhân dân phường Kim Giang

60, Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 552 940 – 38 551 190

3144 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân phường Khương Đình

33, Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 586 125 - 38 586 110

3099 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng họp 25 phố Hạ Đình

25, Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phường Thanh Xuân Trung

431 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

UBND phường Khương Đình - Nhà hội họp cum dân cư 3b

314, Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

721 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đảng uỷ - UBND - HĐND phường Nhân Chính

1, Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 587 969 - 35 575 000

9809 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

UBND phường Thanh Xuân Bắc - Nhà hội họp B3 - B4

B3 - B4, Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2583 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ủy ban nhân dân phường Thượng Đình

105, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 581 015

3617 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đảng ủy HĐND - UBND phường Thanh Xuân Trung

330, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 575 535 - 38 581 286 - 38 532 017

6364 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân