Trung tâm y tế tại Thanh Xuân


Trạm xá Lữ đoàn 114

Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

449 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm y tế phường Hạ Đình

Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1527 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Khương Mai

Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1978 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm y tế quận Thanh Xuân

Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2908 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Khương Đình

Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

697 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Khương Đình

17, Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 550 125

3228 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Phương Liệt

5, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 685 051

2870 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở dịch vụ y tế tư nhân

4, Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

375 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Nhân Chính

132, Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 586 500

2257 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân