Trung tâm BCVT tại Thanh Xuân


Công ty TNHH điện tử viễn thông Tân Việt

89A, Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 375 224    (84-4) 35 376 820

Thuộc sở kế hoạch và đầu tư

690 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH truyền thông và quản lý Đai Hà

74, Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 62 851 286 - 0979 797 387

295 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

12, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 62 851 888    (84-4) 62 851 318

4020 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm Viễn thông Hoàng Ngọc

3, Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 22 181 188

Trung tâm Viễn thông và công nghệ thông tin - Công ty điện lực I

371 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng đa dịch vụ Viettel

112, Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 22 852 968

1871 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

108, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 62 859 900    (84-4) 62 859 901    http://www.vietteltelecom.vn;

Cung cấp dịch vụ viễn thông điện thoại

6481 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

EVN Telecom - Đại lý phổ thông Bùi Ngọc Thắng

130, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 22 131 458    (84-4) 22 123 235

e-phone, e-mobile, e-com, e-net, e-line.

542 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân