TH phổ thông,TH cơ sở, Tiểu học tại Thanh Xuân


Trường THCS Khương Đình

16, Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 584 433

8769 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường PTDL Lương Thế Vinh

18, Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 552 233

5565 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học Nguyễn Trãi

126A, Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 536 056

6270 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THCS Phan Đình Giót

3, Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 581 586

10783 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học công lập Đặng Trần Côn A

5, Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 541 457 - 38 546 382

5695 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THPT dân lập Phan Bội Châu

21, Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 574 749 - 35 574 750    (84-4) 35 574 750    http://thptphanboichau-hn.edu.vn;

8683 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THPT DL Đào Duy Từ - Hà Nội

182, Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trường THPT DL Đào Duy Từ - Hà Nội

6279 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khối Chuyên Sinh - ĐHQGHN - Hà Nội

182, Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Khối Chuyên Sinh ĐH QG HN - Hà Nội

969 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khối Chuyên Hoá ĐH QG HN

182, Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Khối Chuyên Hoá ĐH QG HN - Hà Nội

702 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khối Chuyên Lý ĐH QG HN

182, Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Khối Chuyên Lý ĐH QG HN - Hà Nội

1340 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khối Chuyên Toán ĐH QG HN

334, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Khối Chuyên Toán ĐH QG HN - Hà Nội

786 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THPT DL Ngô Gia Tự - Hà Nội

82, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trường THPT DL Ngô Gia Tự - Hà Nội

4096 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THPT DL Lương Văn Can - Hà Nội

182, Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trường THPT Dân Lập Lương Văn Can - Hà Nội

2350 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân