Sân khấu, Nhà hát tại Thanh Xuân


Nhà hát múa rối Việt Nam

361, Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 638 806 - (84-4) 35 681 920    (84-4) 38 538 674    www.vietnampuppetry.com;

Nhà hát Múa rối là trung tâm lớn nhất của nghệ thuật Múa rối Việt Nam , hiện Nhà hát là cơ sở nắm giứ trọng trách lưu và bảo tồn nghệ thuật múa rối nước truyền thống , một trong những “ tài sản “ vô ...

6355 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân