Phế liệu tại Thanh Xuân


Mua bán sắt vụn đồng nhôm

265, Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

264 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mua sắt vụn, đồng , nhôm, inox

191, Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

425 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn

84, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đồng nhôm hàng thanh lý cơ quan

279 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mua bán phế liệu

254, Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 651 766

423 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt phế liệu

73, Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

0904 358 572

278 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý thu mua phế liệu

334, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

0912 349 233

Sắt vụn, nhựa, giấy, nhận khoan cắt bê tông

1174 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua đồng nhôm sắt vụn

220, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

0989 096 090

262 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mua bán sắt vụn

82, Vũ Trọng Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

469 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Điểm mua bán giấy báo, vỏ Lavie

434, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

970 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mua bán sắt vụn

301, Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

0915 026 438

981 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mua đồng nhôm, sắt vụn, inox, hàng thanh lý

47, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84) 0904 392 347

859 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn

19, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

0946 076 321

836 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua Nhôm nhựa giấy

242, Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

537 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngọc Ánh- Chuyên mua bán sắt vụn đồng nhôm

92, Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hàng thanh lý cơ quan

326 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mua bán sắt vụn đồng nhôm giấy

440, Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84) 0987 403 635

1508 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân