Nhà khách tại Thanh Xuân


Khách sạn Giang Sơn II

457, Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

518 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà khách Hương linh

61, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 688 637    (84-4) 38 688 000

812 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà khách Giang Sơn

445, Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 36 284 888    (84-4) 36 280 452

2981 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La - Nhà khách Thanh Xuân, Hà Nội

382, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 585 546 - 38 583 762    (84-4) 35 580 206

1669 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà khách Sơn La

378, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 573 202    (84-4) 35 580 206

13142 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà khách Sơn La

21, Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 573 204 -35 573 205

5561 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân