Bộ, ban, ngành tại Thanh Xuân


Ban quản lý dự án Nhân Chính

22, Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

393 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ khoa học và công nghệ sở hữu trí tuệ

386, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

573 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm kĩ thuật đường bộ

108, Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 682 855

1143 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban cơ yếu chính phủ - Công ty 129

51, Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2961 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện kinh tế Việt Nam - Viện khoa học xã hội Việt Nam - Viện kinh tế Việt Nam

477, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1821 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ Xây Dựng-Tổng công ty xây dựng Sông Đà

493, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1721 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ công nghiệp - Viện công nghiệp thực phẩm

301, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 584 318

2929 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ Công An - Viện khoa học hình sự

99, Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 06 945 068

22653 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ quốc phòng- Xí nghiệp 583 Quân khu 3,chi nhánh Hà Nội

252, Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

   xinghiep583.com;

638 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân