Điểm hấp dẫn tại Thanh Xuân


Nhà hát múa rối Việt Nam

361, Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 638 806 - (84-4) 35 681 920    (84-4) 38 538 674    www.vietnampuppetry.com;

Nhà hát Múa rối là trung tâm lớn nhất của nghệ thuật Múa rối Việt Nam , hiện Nhà hát là cơ sở nắm giứ trọng trách lưu và bảo tồn nghệ thuật múa rối nước truyền thống , một trong những “ tài sản “ vô ...

6355 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bảo tàng Không Quân

171, Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 630 630 - 069 562 322 - 069 562 323    (84-4) 35 630 630

Bảo tàng Phòng không - Không quân được xếp hạng 2 trong hệ thống bảo tàng Quốc gia Việt Nam; là nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật minh chứng cho quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, ...

21852 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân