Đình, đền, chùa, nhà thờ tại Thanh Xuân


Đình Khương Hạ

4, Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1410 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Phương Liệt

38, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

552 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cụm di tích lịch sử văn hóa đình chùa Khương Trung

245, Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1204 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đền Khương Hạ

284, Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

540 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Hội Xuân

144, Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

591 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Cự Chính

186, Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

821 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Vòng Hạ Đình

322, Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

449 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Thiên Phúc

330, Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

643 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân