Đình, đền, chùa, nhà thờ tại Thanh Xuân


Đình Khương Hạ

4, Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1456 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Phương Liệt

38, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

578 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cụm di tích lịch sử văn hóa đình chùa Khương Trung

245, Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1233 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đền Khương Hạ

284, Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

580 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Hội Xuân

144, Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

605 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Cự Chính

186, Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

840 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Vòng Hạ Đình

322, Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

463 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Thiên Phúc

330, Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

667 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân