Bệnh viện tại Nguyễn Quý Đức


Bệnh Viện Xây Dựng

Bệnh viện xây dựng, Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 530 621 - 38 541 012    (84-4) 38 541 013    www.benhvienxaydung.org.vn;

KHÁM VÀ CHỮA BỆNH

17049 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn