Thi���t b��� ��o �����c, ��o l�����ng tại Nam Từ Liêm