Nh�� t��nh th����ng, d�����ng l��o tại Nam Từ Liêm