Di���t c��n tr��ng v�� sinh v���t g��y h���i tại Nam Từ Liêm