Khách sạn ở Quận Long Biên, Hà Nội

Khách Sạn Homestay Maison Hai Ly

1 Khách Sạn Homestay Maison Hai Ly

8 ngõ 437, Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội


 • Bản đồ
Khách Sạn Moon River Retreat

2 Khách Sạn Moon River Retreat

405, Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội


 • Bản đồ
Khách sạn thế kỷ 21

3 Khách sạn thế kỷ 21

48, Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 732 ...
Vesna Hotel

4 Vesna Hotel

137B, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội


Việt Phú Hotel

5 Việt Phú Hotel

76, Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 272 ...
New Hotel

6 New Hotel

17, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội


Khách sạn Tuấn Hào

7 Khách sạn Tuấn Hào

138, Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 722 ...
Khách sạn Lạng Sơn

8 Khách sạn Lạng Sơn

475, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 272 ...
Khách Sạn Phúc Thành

9 Khách Sạn Phúc Thành

190, Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội


 • Bản đồ
Khách sạn Ấn Tượng

10 Khách sạn Ấn Tượng

45 lô 9 tổ 23 khu tái định cư Long Biên, Cổ Linh, Quận Long Biên, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 36 555 ...