Tiếng Nhật Đông Anh

Bản đồ

TIẾNG NHẬT YAMA LONG BIÊN - ĐÔNG ANH - YÊN VIÊN.

TUYỂN SINH CÁC LỚP TIẾNG NHẬT!

Bạn ở khu vực Đông Anh, Yên Viên, quận Long Biên & đang muốn tìm lớp học tiếng Nhật?
Bạn muốn học lớp tiếng Nhật chất lượng cao, được kèm cặp sát sao trong phạm vi lớp 6 - 10 người & tốc độ học nhanh chóng không kéo dài ?
Giáo viên trình độ N2, đang giảng dạy & làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản quy mô ~ 3000 CNV
Hãy đến với khoá học tiếng Nhật tại Nhật ngữ YAMA. Tuyển sinh các khóa sơ cấp N5 và N4, N3.

Chi tiết xem tại FB: Tiếng nhật Long Biên Yên Viên Đông Anh

Liên hệ: thầy Sơn - 0972.881.599