Green Hanoi Backpackers Hostel

1 Green Hanoi Backpackers Hostel

13, Ngõ Huyện, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


  • Bản đồ
  • 04 3938 2011
Khách sạn Maro

2 Khách sạn Maro

64, Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


  • Bản đồ
  • 04 3939 2555