Khách sạn Hồng Ngọc

1 Khách sạn Hồng Ngọc

14, Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Khách Sạn Hanoi Rendezvous

2 Khách Sạn Hanoi Rendezvous

31, Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Prince III Hotel

3 Prince III Hotel

65, Hàng Cót, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Jasper Hotel

4 Jasper Hotel

42A, Hàng Cót, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Hanoi Legend Hotel

5 Hanoi Legend Hotel

47, Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


  • Bản đồ
  • (84-4) 38 268 ...
Hanoi Amazing Hotel

6 Hanoi Amazing Hotel

21, Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Khách sạn Hanoi Continental

7 Khách sạn Hanoi Continental

24, Hàng Vải, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Golden Land Hotel

8 Golden Land Hotel

31, Hàng Mành, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


  • Bản đồ
  • (84-4) 39 381 ...
Khách sạn Nam Phương

9 Khách sạn Nam Phương

16, Bảo Khánh, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


  • Bản đồ
  • (84-4) 38 258 ...
SunShine 2 Hotel

10 SunShine 2 Hotel

86, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội