Phế liệu tại Hoàng Mai


Thu mua sắt vụn, đồng nhôm, đồ điện hỏng

179, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

874 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua phế liệu

117, Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

721 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Lâm Hiếu

79, Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(84-4) 36 405 379 - 0168 847 3013

Mua bán sửa chữa trao đổi cửa sắt, thu mua đồng nhôm sắt vụn

299 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua phế liệu nhôm, đồng, sắt vụn

14, Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1593 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn

117, Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

295 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý thu mua sắt vụn

377, Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

646 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn

547, Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

742 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn

401, Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

402 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn, cắt hơi, hàn điện

247, Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

328 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng mua bán phế liệu - đồng - nhôm - sắt

359, Bùi Xương Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(84-4) 22 156 206 - 0915 091 126

1666 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Anh Thê mua sắt vụn,đồng,nhôm,inox

7, Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

0914571 636

373 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng hàng mua đồng nhôm sắt vụn

3, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(84-4) 36 612 369

Thu mua phế liệu

366 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàng Mai