Bệnh viện tại Hoàng Mai


Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Lô 01-8A KCN Hoàng Mai, Ngõ 431 , Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(84-4) 36 343 636    www.namhoc-hiemmuon.vn/;

833 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện Bưu Điện 2

12D18, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(84-4) 35 569 347    (84-4)

23985 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện y học Không Quân

Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

612 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện Bưu Điện

49, Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(84-4) 36 402 308    (84-4) 36 402 272    http://www.hospitalvnpt.com.vn;

3609 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện y học phóng xạ và u bứu quân đội

18, Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

2738 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàng Mai