Đình, đền, chùa, nhà thờ tại Hoàng Mai


Chùa Thiên Phúc

37, Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

473 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình đền thờ tổ nghề kim hoàn

305, Bùi Xương Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông Thượng - Xã Định Công

813 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình Kim Lũ

206, Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

650 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Lừ

120, Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

823 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội Mẫu - Đền Kim Giang

122, Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1438 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đình làng Kim Giang

124, Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

624 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Tương Mai

231, Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

4266 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Sét

Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chùa được dựng vào thời Hậu Lê. Năm 1630, Bà Đặng Thị Ngọc Dao, Chính phi của Triết Vương Trịnh Tùng đã cho trùng kiến ngôi chùa.

1468 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàng Mai