Công ty dịch thuật Proling

Bản đồ

Dịch thuật PROLING là công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật hàng đầu trong số những công ty dịch thuật tại Việt Nam được thành lập vào đầu năm 2009. Trải qua 8 năm tồn tại và phát triển tới nay chúng tôi tự hào vì cung cấp dịch vụ dịch thuật cho hơn 10000 khách hàng, với hơn 30000 bản dịch thuộc mọi ngôn ngữ, chuyên ngành. Sau một thời gian dài chúng tôi hoạt động chuyên trong lĩnh vực ngôn ngữ - tới đầu nằm 2016 chúng tôi tách mảng hoạt động công ty thành 2 mảng riêng biệt là đào tạo ngôn ngữ và dịch thuật. Dịch thuật PROLING nhận dịch thuật và chuyển ngữ hầu hết mọi tài liệu thuộc các ngôn ngữ , các chuyên ngành cho mọi cá nhân - tổ chức có nhu cầu