Các tổ chức quốc tế tại Phan Bội Châu


Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC)

25-29, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 421 495

CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ TỘI PHẠM CỦA LIÊN HỢP QUỐC United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

1217 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chương Trình Của Liên Hợp Quốc Về Phát Triển (UNDP)

25-29, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 421 495

Ngày Liên hợp quốc : 24 tháng 10

1133 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chương Trình Kiểm Soát Ma Tuý Liên Hợp Quốc (UNDCP)

25-29, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 257 495    http://www.un.org.vn/undcp;

862 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn