ATM, Ngân hàng khác tại Hai Bà Trưng


Sở giao dịch - Ngân hàngStandard Chartered

Tầng 1 Hanoi Towers, 49, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 36 960 000    standardchartered;

425 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng đại diện Hà Nội -Ngân hàng Commonwealth Bank

Phòng 202-203A tòa nhà Trung Tâm, 31, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 243 213    commbank.com.vn;

303 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - Indovinabank

88, Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

839 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Indovinabank - IVB

88, Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 266 321    (84-4) 38 266 320

3850 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Commonwealth Bank Of Australia - Văn Phòng Đại Diện

31, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 243 213    http://www.commbank.com.au;

Văn phòng đại diện của Commonwealth Bank đặt tại Hà Nội đã được cấp phép và chính thức hoạt động từ tháng 11/2000.

3336 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn