Đình, đền, chùa, nhà thờ tại Hai Bà Trưng


Dòng thánh Phao Lô

37, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3240 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Bích Câu

64, Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

766 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Thiên Phúc

94, Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2046 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn