Bệnh viện tại Bà Triệu


Bệnh viện Mắt Trung Ương (VNIO)

85, Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 39 431 977 - (84-4) 38 263 966    (84-4) 39 454 956

Dưới thời Pháp thuộc, năm 1917 Viện Mắt được thành lập tại Hà Nội với qui mô 50 giường bệnh, lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ nhưng kỳ thực là một nhà thương chữa mắt nhỏ bé mà nhân dân quen gọi là ...

48362 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn