Đài Truyền thanh, Truyền hình tại Bà Triệu


Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt nam

45, Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 344 231 - 62 829 191    (84-4) 39 344 230

Từ 25/5/2009, ngoài số điện thoại (04)- 6.27.27.162, thính giả còn có thể liên hệ tới chương trình theo các số sau: Hà Nội: (04)- 6.27.29.191/ 6.28.29.191/ 6.29.29.191 - TP Hồ Chí Minh: (08) ...

868 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban kỹ thuật phát thanh - Đài tiếng nói Việt Nam

37, Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1052 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm âm thanh - Đài tiếng nói Việt Nam

39, Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2982 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đài tiếng nói Việt Nam

41-43, Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2572 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đài tiếng nói Việt Nam - Báo điện tử VOVNews

45, Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 344 746 - 38 252 248    (84-4) 39 343 612

Báo điện tử VOVNews

1607 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn