ATM - Agribank

1 ATM - Agribank

201, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Cafe 191

2 Cafe 191

191K, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
ATM - VietinBank

3 ATM - VietinBank

300, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Mái Lá Cafe

4 Mái Lá Cafe

91, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Xì Teen

5 Xì Teen

114A, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • 0935 486 088
Quán ăn nhỏ

6 Quán ăn nhỏ

242K, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Phở Nhất

7 Phở Nhất

250A, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Bích Hường

8 Bích Hường

182A, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
Photocopy

9 Photocopy

230, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ
 • 0983 063 903
Nokia

10 Nokia

228A, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 • Bản đồ